›  Βιβλία  Γερμανική και γερμανόφωνη λογοτεχνία  
Αυστριακή λογοτεχνία
Γερμανική λογοτεχνία
Εβραιογερμανική λογοτεχνία
Ισλανδική λογοτεχνία
Ολλανδική λογοτεχνία
Σκανδιναυϊκή λογοτεχνία
Φλαμανδική λογοτεχνία