›  ΒιβλίαΧριστιανικά δόγματα  Καθολική Εκκλησία  
Ioannes Paulus II, Pope, 1920-2005