Αφγανιστάν - Ιστορία
Ινδία - Πακιστάν
Κίνα -Μογγολική Αυτοκρατορία