›    @@ΣΑΚΟΥΛΕΣ GLΟΒΑL CΗRΙSΤΜΑS ΤRΕΕ ΣΤΡ.ΧΕΡΑΚΙ 22Χ10Χ31